Lærebøkene

Kjemien stemmer kom i ny utgave 2012 og 2013.

Nettressurser

Bestilling

cappelendammundervisning.no . . .


Velg Kjemi 1 eller Kjemi 2 i venstremenyen og klikk på et kapittel for å finne

Er du kjemielev og bruker dette nettstedet jevnlig? Kan du tenke deg å svare på noen smørsmål om nettstedet? Gå til Kjemien stemmer BRUKERUNDERSØKELSE og svar på spørsmålene. Undersøkelsen tar ca. 5 minutter.

  • lydbokfiler

  • varierte oppgaver

  • flervalgsoppgaver

  • kapitteltester

  • aktiviteter

  • animasjoner og filmer

  • sammendrag av kapitlene i boken

Kjemien stemmer elevnettsted er et gratis supplement til lærebøkene Kjemien stemmer Kjemi 1 og Kjemi 2. Bak lærebøkene Kjemien stemmer står det fem forfattere. Det er Truls Grønneberg, Merete Hannisdal, Bjørn Pedersen, Vivi Ringnes og Brit Skaugrud.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

November


2

BBC sender verdens første vanlige tv-sending

12

Romsonden Voyager 1 passerer Saturn i 1980

Voyager 1 ble sendt ut i 1977. Er fremdeles i drift idag, stadig lengre vekk fra jorda.

13

Den første kjente nettsiden blir laget (1990).

Siden lå på serveren til CERN.

20

Astronomen Edvin P Hubble blir født i 1889

Fikk i 1990 et romteleskop oppkalt etter seg. Hubbleteleskopet går i bane rundt jorda.

24

"Artenes opprinnelse" ble utgitt i 1859

Charles Darwins lanserte sin teori om naturlig utvalg og evolusjon.

29

Tomas Edison demonstrerer fonografen i 1877

Kunne ta opp og spille av lyd, forgjengeren til grammofonen.


Siste nytt

Ny modell hevder at det ikke var noe Big Bang

Hvorfor studere kjemi?

Pels

Pelsdyroppdrett i norge. Dokumentar fra nrk.no

Les mer

Bruker du denne som matboks?

Kvikksølv endrer fuglenes sangCappelen Damm

Sist oppdatert: 08.05.2014

© Cappelen Damm AS