5 Stoffer reagerer

I dette kapittelet viser vi noen typiske kjennetegn på at det skjer kjemiske reaksjoner med stoffene på laboratoriet, og vi forklarer hva som skjer i reaksjonene på mikronivå.

Ut fra formler for utgangsstoffene og produktene i en reaksjon viser vi hvordan en kjemisk ligning kan balanseres. Deretter bruker vi den balanserte ligningen til å regne ut for eksempel hvor mye stoff som dannes i en reaksjon. Igjen går vi veien om mol.

Lyd

5.1 Kjemiske reaksjoner [06:52]
Last ned mp3 [3.1 Mb]
5.2 Kjemiske ligninger [10:03]
Last ned mp3 [4.6 Mb]
5.3 Beregninger basert på reaksjonsligninger [05:09]
Last ned mp3 [2.4 Mb]
Sammendrag Kap. 5 [01:25]
Last ned mp3 [667.4 kb]
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 17.09.2013

© Cappelen Damm AS