3.1 Å lage «Slime»

Slime er navnet på et materiale som kjennes fast, men som likevel flyter. Du skal lage Slime ved å bruke en vannløsning av polyvinylalkohol og tilsette en vannløsning av boraks. I denne aktiviteten skal du studere egenskapene til Slime og vurdere dem ut fra hvordan Slime er bygd opp.

 

Problemstilling

Hvordan kan vi forklare egenskapene til Slime ut fra oppbygningen?

 

UTSTYR

Fellesutstyr

  • konditorfarge
  • 4 % polyvinylalkohol- (PVA-, polyetenol-) løsning*
  • 4 % boraksløsning*

 

Utstyr for hver elev

  • 1 plastbeger (med lokk) med 10 mL polyvinylalkoholløsning
  • 1 dråpeteller med ca. 2 mL boraksløsning
  • 1 rørepinne

 *Oppskriftene står på side 120.

 

Fremgangsmåte og observasjoner

1) Merk deg konsistensen til hver av de utleverte løsningene.

2) Tilsett 2 dråper konditorfarge til løsningen i plastbegeret.

3) Tøm boraksløsningen i begeret og rør godt med rørepinne. Ta opp klumpen og kna den inntil materialet er fast og seigt. Du har nå laget Slime.

4) Undersøk egenskapene til Slime. Du kan for eksempel trekke i materialet – først langsomt og deretter raskt. Du kan trykke på det, forme det som en ball eller prøve å helle det ut.

 

Resultater og spørsmål

a) Beskriv konsistensen til de to løsningene du begynte med, og konsistensen og egenskapene til Slime.

b) Hvorfor er Slime en væske?

c) Se figuren og forklar hvorfor den opprinnelige polyvinylalkoholen er løselig i vann.

d) Her er en modell av en borakspartikkel.

Slime består av polyvinylalkoholkjeder og borakspartikler. De er bundet sammen med kovalente bindinger slik det er vist på figuren nedenfor.

Vannmolekyler er ikke tegnet inn i Slime-modellen. Forklar hva slags bindinger som holder vannmolekylene på plass inne i Slime.

 

Risikovurdering

Egenskaper ved stoffene

  • 4 % polyvinylalkoholløsning, 4 % boraksløsning: Vurdert ikke merkepliktig.

Spesielle tiltak

Ingen.

Avfallshåndtering

Slime kan kastes som restavfall. Rester av løsninger kan tømmes i vasken hvis de hver for seg skylles ned med mye vann.