Tektsoppgave: Kjemikalielister

Noen av kjemikaliene som brukes i aktivitetene i Kjemi 1 er stoffer som er helse- og miljøskadelige. Slike stoffer står på myndighetenes Stoffliste. Det finnes også to andre kjemikalielister: OBS-listen ogPrioritetslisten

Oppgave

  1. Hvor mange stoffer/stoffgrupper finnes på Stofflisten, OBS-listen og Prioritetslisten?
  2. Hva er felles for stoffene OBS-listen?
  3. Hva er felles for stoffene på Prioritetslisten?
  4. Hvilke metaller står på Prioritetslisten?
  5. Hva er kildene til kvikksølvavfallet?