5.1 Kjennetegn på reaksjoner

I en kjemisk reaksjon reagerer stoffer, og det blir dannet nye stoffer med andre egenskaper enn utgangsstoffene. Noen ganger kan vi tydelig se at de nye stoffene dannes fordi de har en annen farge eller konsistens enn utgangsstoffene. Andre ganger kan vi lukte, føle eller høre at nye stoffer dannes.

Problemstilling

Hvilke observerbare forandringer er tegn på at det har skjedd kjemiske reaksjoner i den gitte blandingen av stoffer?

 

UTSTYR

Fellesutstyr

  • NaHCO3(s), natriumhydrogenkarbonat (natron)
  • CaCl2, vannfri finknust kalsiumklorid
  • BTB-løsning (blå)*
  • 2 teskjeer

 

Utstyr for gruppen

  • et lite begerglass/plastbeger
  • lynlåspose (plastpose med «glidelås»), 15 cm × 20 cm

 *Oppskriften står på side 120.

 

Fremgangsmåte og observasjoner

1) Overfør 2 teskjeer kalsiumklorid og 1 teskje natriumhydrogenkarbonat til bunnen av en lynlåspose. Bland stoffene.

2) Ta ca. 10 mL BTB-løsning i det lille glasset og sett det forsiktig ned i plastposen. Klem ut luften og lukk posen fullstendig.

3) Beskriv BTB-løsningen og de to faste stoffene du startet med.

4) La løsningen renne utover i posen. Kjenn på posen på forskjellige steder. Noter alle de endringene du observerer.

 

Resultater og spørsmål

a) Hvilke forhold har du observert som tyder på at det har skjedd kjemiske reaksjoner?

b) Hvordan kan du avgjøre om gassen i posen er hydrogen, oksygen eller karbondioksid? Undersøk hvilken gass det er i posen.

 

Anvendelser og sammenhenger

c) Nevn eksempler på kjemiske reaksjoner i dagliglivet med tydelig observerbare tegn på reaksjoner.

Risikovurdering

Egenskaper ved stoffene

  • NaHCO3(s), BTB-løsning: Vurdert ikke merkepliktig.
  • CaCl2(s): Gir alvorlig øyeirritasjon.

Spesielle tiltak

Bruk briller. Unngå å ta på CaCl2(s). Hvis du får noe på hendene, vasker du med såpe og vann.

Avfallshåndtering

Legg litt tørkepapir i posen og kast den som restavfall.