5.2 Oppvarming av hornsalt

Hornsalt eller hjortetakksalt, som det også kalles, ble tidligere fremstilt av de takkede hjortegevirene, derav navnene. Det som i dag selges som hornsalt, er hovedsakelig ammoniumhydrogenkarbonat, NH4HCO3. Hornsalt brukes som hevemiddel i baking fordi stoffet ved oppvarming blir omdannet til gasser som får bakverket til å heve seg.

 

Problemstilling

Hvilke gasser dannes ved oppvarming av hornsalt?

 

UTSTYR

Utstyr for gruppen

  • hornsalt
  • reagensglass som tåler sterk varme
  • klype
  • gassbrenner, fyrstikker
  • fritt valg av annet utstyr/stoffer etter avtale med lærer

 

Fremgangsmåte og observasjoner

1) Se på formelen for hornsalt og lag en hypotese for hvilke gasser som kan bli dannet ved oppvarming av saltet.

2) Oppgi hvilke kjennetegn du kan bruke for å vise at det er de foreslåtte gassene som dannes.

3) Varm så opp litt hornsalt i et reagensglass og lukt på gassene. Følg med på hva som skjer i den øvre delen av reagensglasset. Noter observasjonene.

4) Utfør tester for å sjekke hypotesen.

 

Resultater og spørsmål

a) Beskriv hva du observerte da hornsaltet ble varmet opp.

b) Hvilke gasser har du påvist? Hvordan påviste du dem?

c) Stemte hypotesen din?

d) Skriv reaksjonsligningen med tilstandssymboler for det som skjedde da du varmet opp hornsaltet.

Risikovurdering

Egenskaper ved stoffene

  • Hornsalt: Vurdert ikke merkepliktig.
  • Eventuell bruk av andre stoffer må risikovurderes.

Faremoment ved gjennomføringen

Åpen flamme (gassbrenner). Reagensglass kan sprekke.

Spesielle tiltak

Bruk briller. Unngå løst hår og løse klær.

Avfallshåndtering

Rester av hornsalt kastes som restavfall. Avfallshåndtering av eventuelle andre stoffer må vurderes.