5.4 Fire løsninger, men hvilken er hvilken?

Her skal du bruke løselighetstabellen på side 47 i grunnboken og egen kjemierfaring for å finne ut hva slags løsninger som er merket med bokstavene A, B, C og D.

 

Problemstilling

Vi har løsningene BaCl2(aq), CuSO4(aq), NaCl(aq) og Na2SO4(aq). De er vilkårlig merket med bokstavene A, B, C og D. Finn ut hvilken løsning som har hvilken bokstav.

 

UTSTYR

Utstyr for gruppen

  • fire dråpetellere med 0,1 mol/L-løsninger* av BaCl2, CuSO4, NaCl og Na2SO4, og dråpetellerne er merket i vilkårlig rekkefølge med bokstavene A, B, C og D
  • reaksjonsbrett/mikroplate eller noen små begre

*Oppskriftene står på side 118–119.

 

Fremgangsmåte og observasjoner

1) Hvilken av de fire løsningene avslører seg ved sin farge?

2) Hvordan kan du bruke denne løsningen og det som står i løselighetstabellen, til å finne ut hvilken løsning det er i hver av de tre andre pipettene? Legg en plan.

3) Gjennomfør planen.

 

Resultater og spørsmål

a) Skriv ned observasjonene du gjør, og konklusjonene du trekker.

b) Skriv også ligninger for fellingsreaksjonen(e). Bruk gjerne netto ioneligning. Sett navn under formlene.

 

Risikovurdering

Egenskaper ved stoffene

  • 0,1 mol/L-løsninger av BaCl2, NaCl, Na2SO4: Vurdert ikke merkepliktig.
  • 0,1 M CuSO4: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Spesielle tiltak

Rester av CuSO4(aq) samles opp.

Avfallshåndtering

Rester av CuSO4(aq) tømmes i en resteflaske for metallioner, mens de andre løsningene helles i vasken. Skyll med vann.