10.3 Vann, tensider og fukteevne

Det er viktig at det som skal vaskes, lar seg fukte og blir gjennomvått. Vi skal sammenligne fukteevnen til rent vann med fukteevnen til vann med oppløste tensider.

 

Problemstillinger

• Hvordan kan vi se forskjell i fukteevnen til løsninger?

• Hva er årsaken til at rent vann og vann med tensider ikke har samme fukteevne?

 

Utstyr

Utstyr for gruppen

• dråpeteller (3 mL) med rent vann

• dråpeteller med vann tilsatt litt tensid (Zalo)*

• plastbeger med rent vann, 20 mL

• ulltråd, ca. 3 cm

• ulltøy, ca. 5 cm x 5 cm

 

*Oppskriften står på side 119.

 

Fremgangsmåte og observasjoner

1) Avsett en dråpe med rent vann på et ullplagg. Avsett en dråpe vann med tensider et annet sted på ulltøyet. Noter hva som skjer med vanndråpen og dråpen med tensider.

2) Legg en ulltråd i et plastbeger med vann. Noter observasjonene. Prøv å dytte ulltåaden ned i vannet. Noter observasjonene.

3) Slipp en dråpe vann med tensid ned i vannet der ulltråden flyter. Noter observasjonene.

 

Resultater og spørsmål

a) Beskriv observasjonene fra punktene 1, 2 og 3.

b) Forklar eventuelle forskjeller i fukteevne for rent vann og for vann med tensid.

c) Forklar hvorfor vaskevann bør ha god fukteevne.

d) Se på varefakta hva Zalo inneholder. Tegn enkle modeller for de to tensidtypene som det er mest av i Zalo.

 

Risikovurdering

Egenskaper ved stoffene

Ingen merkepliktige stoffer

Spesielle tiltak

Ingen

Avfallshåndtering

Løsninger tømmes i vasken.