10.4 Grønnsåpe og et syntetisk tensid

Grønnsåpe er fremstilt av planteoljer og inneholder K+-ioner og negative ioner fra fettsyrer. De negative såpeanionene virker som tensider. Zalo er et syntetisk vaskemiddel og inneholder bade anioniske og ikke-ioniske tensider. De anioniske tensidene i Zalo er av en annen type enn i grønnsåpe.

 

Problemstilling

Hvilken forskjell er det på en såpe og et syntetisk vaskemiddel brukt i hardt vann og i surt vann?

 

Utstyr

Utstyr for gruppen

• 4 små rør med propp

• 1 dråpeteller med flytende grønnsåpeløsning*

• 1 dråpeteller med Zalo-løsning*

• 1 dråpeteller med 7 % eddik*

• 1 dråpeteller med 0,1 M CaCl2*

• vaskeflaske

• modelleire (som stativ)

 

*Oppskriftene står på side 119.

 

Fremgangsmåte og observasjoner

1) Fyll de fire rørene halvfulle med vann fra vaskeflasken, og sett dem i modelleire så de står på bordet.

2) I hardt vann: Tilsett litt grønnsåpeløsning i ett rør og litt Zalo-løsning i et annet rør. Kjenn på løsningene med fingrene. Tilsett 3–5 dråper 0,1 M CaCl2 i hvert rør. Beskriv det som skjer og noter observasjonene.

3) I surt vann: Ta de to siste rørene (fra punkt 1) som er halvfulle med vann. Tilsett litt grønnsåpeløsning i det ene og litt Zalo-løsning i det andre røret. Tilsett litt 7 % eddik i hvert rør. Beskriv det som skjer og noter observasjonene.

 

Resultater og spørsmål

a) Lag en oversikt som viser observasjonene.

b) Forklar hva som skjer med grønnsåpe i 1) hardt vann og 2) surt vann.

c) Anta at såpeanionet i grønnsåpe er C11H23COO. Skriv ligning for reaksjonene med Ca2+ og med H3O+.

 

Risikovurdering

Egenskaper ved stoffene

Zalo, 7 %-eddik, 0,1 M CaCl2, grønnsåpe: Vurdert ikke merkepliktig.

Spesielle tiltak

Ingen

Avfallshåndtering

Løsningene tømmes i vasken og skylles ned med vann.