5.1 Forprøver på kjente org. forbindelser

I denne aktiviteten skal du gjøre deg kjent med forprøver du kan gjøre for å finne ut hvilken stoffgruppe et ukjent organisk stoff tilhører. Resultatene fra forprøvene kan gi deg nyttige hint slik at når du får et ukjent stoff (aktivitet 5.3), kan du gå rett på påvisningsreaksjonene for de mulige stoffgruppene stoffet kan tilhøre.

 

Du får utlevert kjente stoffer som du skal gjennomføre forprøver på, slik det er beskrevet nedenfor. Du skal undersøke om stoffet lukter, om det er løselig i vann, om det er en syre eller en base, og om det brenner med sotende flamme. Hvis stoffet er løselig i vann, undersøker du hva pH-en er i løsningen.
 
UTSTYR
Fellesutstyr
Et utvalg av organiske forbindelser, f.eks.

 

 • NH2(CH2)6NH2(l), heksan-1,6-diamin
 • CH3COOC4H9(l), butyletanat
 • C6H5CH3(l), metylbenzen (toluen)
 • C2H5COOH(l), propansyre
 • CH3CHO(l), etanal
 • C5H11OH(l), pentan-1-ol
 • C8H15NH2(l), oktanamin
 • C6H4(OH)COOCH3(l), metylsalisylat
 • CH3(CH2)14COOH(s), heksadekansyre (palmitinsyre)
 • C6H10(l), sykloheksen
 • C6H14(l), heksan
 • gassbrenner og fyrstikker (i avtrekk)

 

 
Utstyr for gruppen

 

 • 2M NaOH *
 • 2 M H2SO4*
 • noen klare, små reagensglass med propper
 • noen eppendorfrør
 • dråpeteller
 • spatel
 • vaskeflaske

 

 
* Oppskriftene står på sidene 194 og 195.
 
SIKKERHET

 

 • bruk briller
 • vær oppmerksom på at mange organiske stoffer er lett antennelige

 

 
Problemstilling
Hva kan forprøvene si oss om størrelsen på og/eller den funksjonelle gruppen i molekylene til de utleverte stoffene?
 
Fremgangsmåte og observasjoner
1) Gjennomfør forprøvene etter beskrivelsen i tabellen for et utvalg av de stoffene som står fremme. Noter resultatene etter hvert og husk at også negative resultater er viktig informasjon.
 
2) Gjenta punkt 1 for flere stoffer.
 

 

 
Forprøve
Observasjon
Konklusjon
1
Lukt
Når du skal lukte på et stoff du ikke vet hva er, hold det et stykke fra nesen og vift lukten fra stoffet mot nesen med hånden. Er lukten svak, kan du stikke nesen nærmere.
ekkel, ofte av fisk
antagelig amin
god, ofte av frukt
antagelig ester
spesiell søtaktig lukt
antagelig aromatisk hydrokarbon
2
 
Løselighet i vann
Ta noen dråper eller en spatelspiss av stoffet i et reagensglass og tilsett 1–2 mL vann. Rist glasset og se om stoffet løser seg opp. Mål pH i løsningen.
løselig, pH < 6
polare grupper i små molekyler, antagelig karboksylsyre eller en fenol
løselig, pH > 8
polare grupper i små molekyler, antagelig amin
løselig, pH ~7
polare grupper i små molekyler som
aldehyd, keton
uløselig, pH 6−7
upolare grupper eller store molekyler
3
Løselighet i 2 M H2SO4
Ta noen dråper eller en spatelspiss av stoffet i et reagensglass og tilsett 1–2 mL svovelsyre. Rist glasset og se om stoffet løser seg opp.
løselig
Amin
uløselig
upolare grupper eller store molekyler
4
Løselighet i 2 M NaOH
Ta noen dråper eller en spatelspiss av stoffet i et reagensglass og tilsett 1–2 mL natronlut. Rist glasset og se om stoffet løser seg opp.
løselig
karboksylsyre eller en fenol
uløselig
upolare grupper eller store molekyler
5
Forbrenning
Ta litt stoff på en spatel og før den inn i flammen på en gassbrenner. Observer hvordan flammen ser ut når stoffet brenner, om den soter eller ikke. Forbrenningen må utføres i avtrekk.
sotende flamme
aromatisk eller umettet forbindelse
ikke sotende flamme
mettet forbindelse

 

 
 
Resultater og spørsmål
a) Oppgi hvilket stoff du fikk utlevert og beskriv forprøvene og observasjonene du gjorde. Presenter resultatene for hvert stoff.
b) Svar på spørsmålet i problemstillingen for hvert utleverte stoff.