5.1 Tabell forprøver

 
Forprøve
Observasjon
Konklusjon
1
Lukt
Når du skal lukte på et stoff du ikke vet hva er, hold det et stykke fra nesen og vift lukten fra stoffet mot nesen med hånden. Er lukten svak, kan du stikke nesen nærmere.
ekkel, ofte av fisk
antagelig amin
god, ofte av frukt
antagelig ester
spesiell søtaktig lukt
antagelig aromatisk hydrokarbon
2
 
Løselighet i vann
Ta noen dråper eller en spatelspiss av stoffet i et reagensglass og tilsett 1–2 mL vann. Rist glasset og se om stoffet løser seg opp. Mål pH i løsningen.
løselig, pH < 6
polare grupper i små molekyler:
karboksylsyre eller en fenol
løselig, pH > 8
polare grupper i små molekyler:
amin
løselig, pH ~7
polare grupper i små molekyler:
aldehyd, keton ...
uløselig
upolare grupper eller store molekyler
3
Løselighet i 2 M H2SO4:
Ta noen dråper eller en spatelspiss av stoffet i et reagensglass og tilsett 1–2 mL 2 M HSO4. Rist glasset og se om stoffet løser seg opp.
løselig
amin
uløselig
upolare grupper eller store molekyler
4
Løselighet i 2 M NaOH
Ta noen dråper eller en spatelspiss av stoffet i et reagensglass og tilsett 1–2 mL 2 M H2SO4. Rist glasset og se om stoffet løser seg opp.
løselig
karboksylsyre eller en fenol
uløselig
upolare grupper eller store molekyler
5
Forbrenning
Ta litt stoff på en spatel og før den inn i flammen på en gassbrenner. Observer hvordan flammen ser ut når stoffet brenner, om den soter eller ikke. Fast stoff i biter kan holdes med en digeltang når det føres inn i flammen, men bruk små biter. Forbrenningen må utføres i avtrekk.
sotende flamme
aromatisk eller umettet forbindelse
ikke sotende flamme
mettet forbindelse