5.4 Analyse av ukjente organiske forbindelser

Du får utdelt en prøve som er en organisk forbindelse eller en blanding av to forbindelser. I analysen av denne prøven skal du bygge på erfaringene fra aktivitetene 5.1, 5.2 og 5.3 og oversiktene på sidene 85 og 90. 

Problemstilling

Hvilke stoffgrupper tilhører forbindelsen eller blandingen av forbindelser?

 

UTSTYR

Som for 5.1, 5.2 og 5.3

Fremgangsmåte og observasjoner

1)  Gjennomfør forprøver slik det er beskrevet i 5.1. Før inn observasjoner og konklusjoner i tabellen nedenfor etter hvert.

2)  Vurder nøye hvilke tester for påvisningsreaksjoner du så bør gjøre ut fra forprøvene. Gjennomfør påvisningsreaksjonene slik de er beskrevet i 5.2 og 5.3. Det er sikkert ikke nødvendig å gjennomføre alle testene. Noter alle observasjoner og konklusjoner etter hvert.

Resultater og spørsmål

  1. a)  Svar på spørsmålet i problemstillingen.
  2. b)  Skriv ligninger for de reaksjonene du har gjennomført med den ukjente stoffprøven.
  3. c)  Hvis du har fått en blanding av stoffer, foreslå en metode for å separere stoffene.

RISIKOVURDERING

Egenskaper ved stoffene

Som for 5.1, 5.2 og 5,3

Faremoment ved gjennomføringen

Som for 5.1, 5.2 og 5,3

Spesielle tiltak

Som for 5.1, 5.2 og 5,3

Avfallshåndtering

Som for 5.1, 5.2 og 5,3