Lærernettsted

På lærernettstedet finner du nyttig stoff til bruk i undervisningen, bl.a.:

  • oppgavebank
  • filmer og animasjoner
  • tips og risikovurdering til aktivitetene
  • løsningsforslag til tidligere gitte eksamensoppgaver
  • årsplaner
  • illustrasjoner fra bøkene
  • PowerPoint-presentasjoner til lærebøkene
  • annen aktuell informasjon

PowerPoint-presentasjon uten PowerPoint

Nettressurser