Om lærebøkene

Truls Grønneberg, Merete Hannisdal, Bjørn Pedersen, Vivi Ringnes, Brit Skaugrud

Kjemien stemmer Kjemi 1 (2012) og Kjemi 2 (2013) ble revidert på bakgrunn av en stor spørreundersøkelse. Over 200 kjemilærere som underviste etter den tidligere utgaven, har svart på undersøkelsen og gitt innspill til forbedringer.

 Grunnbøkene

 • er omarbeidet som følge av lærernes innspill
 • har flere faktarammer og tabeller som gjør stoffet mer tilgjengelig for elevene
 • Kjemien stemmer 1 har et nyskrevet kapittel 6: Varme, uorden og spontanitet
 • Kjemien stemmer 2 har tre nyskrevne kapitler: kapittel 2: Buffere, 6: Separasjon og instrumentell analyse av organiske stoffer, 8: Reaksjoner i cellene
 • alt er faglig oppdatert
 • har aktiviteter som er sikkerhetsvurdert mht farlige kjemikalier og bruk av erstatningsstoffer
 • har sammendrag etter hvert kapittel

Omslag1 Omslag2

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiebøkene

Studiebøkene inneholder varierte aktiviteter og differensierte oppgaver av ulike typer.

Aktivitetene i Kjemien stemmer Kjemi 1 er gjennomgått med hensyn på

 • substitusjonsplikten
 • grensekonsentrasjoner
 • reduksjon av antall forskjellige løsninger
 • klassifisering av alle stoffblandinger det er oppskrifter til

Nytt i alle aktiviteter:

 • risikovurdering
 • avfallshåndtering

OmslagStud1 OmslagStud2

 

 

 

 

 

 

 

 

Fagnettsted

Læreverkets elevnettsted inneholder interaktive oppgaver, kapitteltester, aktiviteter, illustrasjoner, nyttige lenker og utfyllende fagstoff. Nettstedet følger den samme inndelingen i kapitler som boka. Et eget passordbelagt lærernettsted inneholder undervisningsopplegg og mye annet stoff.