Tabeller og formler i kjemi

Mange tabeller inneholder fysiske størrelser. En fysisk størrelse er et produkt av et tall og en enhet. Volum er en fysisk størrelse, og hvis vi for eksempel ønsker å angi at et volum er på 3,2 liter, skriver vi det slik: V = 3,2 L. Her er 3,2 måltallet og liter (L) enheten. Når vi skriver V, tenker vi ikke på en bestemt enhet, og når Vinngår i et uttrykk, vil uttrykket være uavhengig av hvilken enhet som brukes for V. Ved innsetning av verdier for fysiske størrelser i uttrykk behandles både måltallene og enhetene etter vanlige regneregler.

 

Her følger en del tabeller med data du kan få bruk for.