Sammendrag kapittel 4

  • •Stoffmengden 1 mol inneholder 6,022 · 1023 partikler av stoffet.

  • Molekylmassen er summen av atommassene til atomene i molekylet.

  • Formelmassen er summen av atommassene til atomene i formel­ enheten.

  • Den molare massen av et rent stoff er massen i gram per mol av stoffet.

  • Det molare volumet er volumet av en gass i L per mol av gassen. Volumet av 1 mol av en gass ved 25 °C og 1 atmosfæres trykk er 24,5 L.

  • Konsentrasjonen av et rent stoff i en blanding er hvor mye det er av stoffet i blandingen. Konsentrasjonen kan oppgis med forskjellige enheter, f.eks. mol/L, g/L og masseprosent.

  • I molare løsninger er konsentrasjonen av et rent stoff oppgitt i mol per liter løsning.