Sammendrag kapittel 8

 • Egenskaper hos syrer/sure løsninger: Smaker surt, endrer farge på en indikator eller en plantefarge, nøytraliserer en base, pH < 7, leder strøm, reagerer med uedelt metall og gir H2-gass, reagerer med karbonater og gir CO2-gass.

 • Egenskaper hos baser/basiske løsninger: Smaker bittert, endrer farge på en indikator eller en plantefarge, nøytraliserer en syre, pH > 7, leder strøm, føles glatte.

 • Brønsteds definisjoner av syrer og baser: En syre er et stoff som kan avgi H+. En base er et stoff som kan motta H+

 • Protolyse er en reaksjon der det skjer en overføring av H+ (protoner).

 • Syrekonstanten (Ka)og basekonstanten (Kb) er et mål for syre- og basestyrke. Jo høyere verdi for Ka, desto sterkere er syren. Jo høyere verdi for Kb, desto sterkere er basen.

 • Definisjon av pH: pH = –log [H3O+].  Vi har også at [H3O+] = 10–pH mol/L.

 • Kw er lik vannets ioneprodukt og kalles ioneproduktkonstanten.

  [H3O+] · [OH] = Kw = 1,0 · 10–14 (mol/L)2 ved 25 oC.

 • Ved beregning av pH i en løsning av en sterk syre eller en sterk base går vi ut fra at stoffet reagerer fullstendig med vann. Ved beregning av pH i en svak syre eller en svak base må vi bestemme [H3O+] ut fra en likevekt og deretter finne pH.

 • Titrering er en analysemetode der vi kan bestemme konsentrasjonen av en sur (eller en basisk) løsning ved å nøytralisere løsningen med en sterkt basisk (eller en sterkt sur) løsning med kjent konsentrasjon.

 • Feil i måleresultater kan være av ulike typer: grov feil, systematisk feil eller tilfeldig feil.