Sammendrag kapittel 7

 • Karbohydrater kalles også sakkarider, og de inndeles i mono-, di- og polysakkarider. Mono- og disakkarider smaker søtt og kalles sukkerarter.

 • Monosakkarider deles inn i aldoser og ketoser ut fra om de har en aldehydgruppe eller en ketogruppe når molekylet er i åpen kjedeform. Ringformen hos monosakkaridet er enten α-form eller β-form.

 • Et disakkarid dannes når to monosakkarider bindes til hverandre, og det spaltes av vann (kondensasjonsreaksjon). I den motsatte reaksjonen (hydrolyse) spaltes disakkaridmolekylet til to monosakkaridmolekyler. Reaksjonen katalyseres av syre eller enzym.

 • Et reduserende sukker kan påvises med Fehlings væske. Alle monosakkarider og noen av disakkaridene reduserer Fehlings væske, men ingen av polysakkaridene gjør det.

 • Polysakkarider er bygd opp som lange kjeder av monosakkaridenheter. I polysakkaridene stivelse, glykogen og cellulose er det glukose som er enheten. Jodløsning (brun) gir blåfarge med stivelse.

 • Lipider er fettstoffer av biologisk opprinnelse. Til lipidene hører triglyseridene, som vi vanligvis kaller fett, og dessuten mono- og diglyserider, fettsyrer, fosfolipider og steroider.

 • En mettet fettsyre er en karboksylsyre med mer enn tre C-atomer i molekylene og med generell formel CnH2n+1COOH. En umettet fettsyre har en eller flere dobbeltbindinger i molekylet (f.eks. linolsyre, C18:2).

 • Triglyserider er den vanligste fettypen i mat og kropp. Et triglyserid er bygd opp av den treverdige alkoholen glyserol og tre fettsyrer med esterbindinger, −COO−. Et diglyseridhar to fettsyrer bundet til glyserolmolekylet, og et monoglyserid bare en fettsyre.

 • En emulgator er et stoff der molekylene har en polar og en upolar del og kan binde sammen fett og vann.

 • En aminosyre har både en aminogruppe (–NH2) og en syregruppe (–COOH) bundet til det samme C-atomet. Til C-atomet er det også bundet et H-atom og en gruppe (R-) som er karakteristisk for den enkelte aminosyren. En aminosyre er amfotær og har et bestemt isoelektrisk punkt, som avhenger av R-gruppen til aminosyren.

 • Proteiner er bygd opp av 20 forskjellige aminosyrer ved at aminogruppen i en aminosyre har reagert med syregruppen i en annen. Bindingen (–CO–NH–) mellom aminosyrene kalles peptidbinding. Proteiners struktur kan beskrives med primærstrukturen, sekundærstrukturen, tertiærstrukturen og eventuelt kvartærstrukturen.