Om lærebøkene

Kjemi 1 Grunnbok 2018 Kjemien stemmer Grunnbok fra 2018

Forfattere: Hege Knutsen, Svein Tveit og Kristian Vestli

Ny utgave bygger på utgaven fra 2012. I den nye utgaven fra 2018 er innlæringen av grunnleggende kjemikunnskap framhevet gjennom egne Test deg selv-oppgaver i læreboka. Læreboken har en god struktur og ny design. Utgaven er faglig oppdatert og inneholder flere eksempler som gjør teoristoffet mer tilgjengelig for elevene. Kjemien stemmer Kjemi 1 fra 2018 er omarbeidet som følge av spørreundersøkelsen blant kjemilærere i 2017.

Nytt i 2018-utgaven er:
- Test deg selv-oppgaver etter hvert delkapittel

- flere Eksempler som gjør teoristoffet mer tilgjengelig for elevene

- orbitaler er med i teoristoffet

- tydeligere bruk av «veien om mol»

- entalpi-begrepet er tydeliggjort

- isomeri er behandlet på en mer systematisk måte

 

Studiebok Kjemi 1 Kjemien stemmer Studiebok 2018

Studiebøkene inneholder flere grunnleggende oppgaver Aktivitetene har oppdaterte risikovurderinger og oppskrifter.

Fagnettsted

Videoforklaringer til flere av eksemplene i læreboka (2018) ligger gratis på elevnettstedet. Elevnettstedet inneholder interaktive oppgaver, kapitteltester, aktiviteter, illustrasjoner, nyttige lenker og utfyllende fagstoff. Nettstedet følger den samme inndelingen i kapitler som boka. Et eget passordbelagt lærernettsted inneholder undervisningsopplegg og mye annet stoff.

 

Kjemien stemmer fra 2012 og 2013

  • Kjemien stemmer 1 har et nyskrevet kapittel 6: Varme, uorden og spontanitet
  • Kjemien stemmer 2 har tre nyskrevne kapitler: kapittel 2: Buffere, 6: Separasjon og instrumentell analyse av organiske stoffer, 8: Reaksjoner i cellene
  • har aktiviteter som er sikkerhetsvurdert mht farlige kjemikalier og bruk av erstatningsstoffer