Læreplan i kjemi

Læreplanene gjelder fra 1. august 2006. De nye planene er en del av Regjeringens skolereform Kunnskapsløftet, som gjennomføres fra skoleåret 2006-2007.

Læreplanens generelle del, som blant annet omhandler skolens rolle innen
verdiformidling og allmenndannelse, videreføres uendret.

Fag- og timefordelingen ble fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet i 2005.

Nettressurser