1.1 Atommodeller

Ideen om at alle stoffer er bygd opp av atomer, oppstod allerede i oldtiden. I 1911 foreslo Bohr den første atommodellen som ligner på dagens skallmodell.

Hensikten med denne aktiviteten er å få en forståelse av hvordan atomer er bygd opp, hva en modell er, og hvilke muligheter og begrensninger en bestemt modell har.

 

Problemstilling

Lag din egen atommodell. Hvilke muligheter og begrensninger har modellen?

 

UTSTYR

Utstyr for gruppen

Selvvalgt

 

Fremgangsmåte og observasjoner

a) Velg deg ett grunnstoff med atomnummer mellom 3 og 20.

b) Lag en fysisk modell av et nøytralt atom for det grunnstoffet du har valgt. Modellen skal vise riktig antall protoner, nøytroner og elektroner i atomet. Andre forhold velger du selv.

 

Resultater og spørsmål

Presenter atommodellen for resten av klassen. Beskriv hvilke valg du gjorde for å få laget modellen. Forklar hvilke forhold som blir riktig fremstilt i denne modellen, og hvilke forhold som blir galt fremstilt.

 

Risikovurdering

Vurder selv.