Tekstoppgave: Formler og navn

Yara som inntil 2004 var en del av Norsk Hydro, er verdens største gjødselprodusent. I tillegg produserer Yara en rekke kjemikalier og gasser, og her ser vi nærmere på noen av kjemikaliene som er oppført på Yaras nettsider.

Oppgave

1. Finn ut hva som menes med et kjemikalium i følge norsk lov?  (Se paragraf 3 i forskriften om merking av farlige kjemikalier.)
2. Gå inn på Yaras startside, velg Mineralgjødsel og bla opp listen under Miljø- og Kjemikalieprodukt .Hva er formlene for de tre uorganiske syrene som er listet opp?
3. Hva er formlene for kjemikaliene ammoniakk, ammoniumnitrat, kalsiumklorid, natronlut, marmor og salmiakkspiritus? Hvilke av disse kjemikaliene er salter? Hva kaller vi slike navn som marmor og natronlut?
4. I navnet natriumhypokloritt betyr hypo under eller mindre enn. Hva er formelen for a) klorationet og b) klorittionet? Kan du tenke deg hva det er mindre av i formelen for hypokloritt og hva formelen for c) hypoklorittionet da blir? Hva er formelen for natriumhypokloritt? 
5.  Yaras produserer en rekke gasser som nitrogen, oksygen, hydrogen, argon og karbondioksid. Hva er formlene for stoffene?
6. Gå inn på Yaras hjemmeside og velg Gass og kjemikalier og så Produktoversikt. Hva brukes a) helium b) tørris c) medisinsk lystgass og d) kullsyre til? Skriv også formler.
7. Hvorfor blir mat ofte pakket i plast i en atmosfære av karbondioksid eller nitrogen?