Risikovurderinger kap 4

4.1 Bestemmelse av krystallvann i et salt

Egenskaper ved stoffene

 • Na2SO4 ∙ 10H2O(s): Vurdert ikke merkepliktig

Faremoment ved gjennomføringen

 • Åpen flamme (gassbrenner)
 • Reagensglass kan sprekke

Spesielle tiltak

 • Bruk briller
 • Unngå løst hår og løse klær
 • Benytt reagensglass som tåler kraftig oppvarming i flammen fra en gassbrenner

Avfallshåndtering

 • Fast stoff kan kastes som restavfall

 

4.2 Tillaging av molare løsninger

Egenskaper ved stoffene

 • NaCl(s): Vurdert ikke merkepliktig

Spesielle tiltak

 • Ingen

Avfallshåndtering

 • Fast stoff kastes som restavfall
 • Løsninger av natriumklorid kan helles i vasken