Tekstoppgave - Varme, arbeid og entalpi

På snl.no står entalpi, H, definert som H = U + pV der U er den indre energi (E blir også ofte brukt som symbol for indre energi).

Oppgave

1) Forklar hva som menes med "systemets indre energi".

2) En endring i indre energi kan beskrives slik: ΔU = q + w. Forklar hva q og w står for og hva betingelsene er for at  ΔH = q

Nettressurser