6.3 (6.2 fra 2012) Bestemmelse av entalpiendringen når is smelter

Å smelte et stoff krever tilførsel av energi og er derfor en endoterm prosess. Har du tenkt på hvorfor is fungerer bra som kjølemiddel i for eksempel en leskedrikk? I denne aktiviteten skal du bestemme entalpilendringen for H2O(s) → H2O(l).

Det trengs 4,18 J for å varme opp 1 g vann 1 oC. (Den spesifikke varmekapasiteten for vann er 4,18 J/g ∙oC.)

 

Problemstilling

Hva er entalpiendringen per mol av stoffet når is smelter?

 

UTSTYR

Fellesutstyr

  • isbiter, 0 oC, masse 4–7 g
  • vekt
  • varmt vann, ca. 40 oC

 

Utstyr for gruppen

  • isoporbeger med lokk
  • termometer
  • tørkepapir

 

Fremgangsmåte og observasjoner

1) Fyll isoporbegeret nesten fullt med varmt vann og mål temperaturen i vannet. Finn massen av isoporbegeret med vann og lokk. Noter målingene.

2) Tørk godt av isbiten og slipp den ned i vannet. Sett på lokket. Finn massen av isoporbegeret med is, vann og lokk. Noter massen.

3) Mål temperaturen i vannet når all isen har smeltet. Noter målingen.

 

Resultater og spørsmål

a) Oppgi massen av isoporbegeret med vann og lokk. Vi gjør den tilnærming at denne verdien er lik massen av vannet.

b) Regn ut massen av isbiten.

c) Regn ut hvor mange grader temperaturen i vannet sank.

d) Regn ut entalpiendringen for smelting av is i kJ/g.

e) Regn ut entalpiendringen for smelting av is i kJ/mol.

 

Risikovurdering

Egenskaper ved stoffene

Ingen merkepliktige stoffer.

Spesielle tiltak

Ingen.

Avfallshåndtering

Vann tømmes i vasken.