Risikovurderinger kap 6

6.1 Bestemmelse av entalpiendringen for en oppløsningsreaksjon

Egenskaper ved stoffene

 • NH4NO3(s): Kan forsterke brann; oksiderende. Gir alvorlig øyeirritasjon

Spesielle tiltak

 • Må ikke blandes med brennbare stoffer
 • Bruk briller
 • Hvis du får noe på hendene, vasker du med såpe og vann

Avfallshåndtering

 • Rester av NH4NO3(s) løses i vann og tømmes i vasken

 

 

6.2 Å bestemme entalpiendringen når is smelter

Egenskaper ved stoffene

 • Ingen merkepliktige stoffer

Spesielle tiltak

 • Ingen

Avfallshåndtering

 • Vann tømmes i vasken

 

6.3 Hvilke faktorer avgjør om en reaksjon er spontan?

Egenskaper ved stoffene

 • NaHCO3(s), hornsalt, sitronsyre: Vurdert ikke merkepliktig
 • Mg(s): Brannfarlig fast stoff

Faremomenter ved gjennomføring

 • Åpen flamme (gassbrenner)
 • Intenst lys fra brennende magnesium

Spesielle tiltak

 • Unngå løst hår og løse klær
 • Unngå å se direkte på brennende magnesium

Avfallshåndtering

 • Rester av natron, hornsalt, sitronsyre kastes som restavfall
 • Løsningene kan tømmes i vasken
 • Rester av Mg(s) kastes som brannfarlig avfall