8.7 (8.6 fra 2012) Bestemmelse av masseprosent eddiksyre i en husholdningseddik

I denne aktiviteten kan du velge hvordan du vil gå frem for å finne masseprosenten av eddiksyre i den utleverte husholdningseddiken.

 

Problemstilling

Hva er den nøyaktige masseprosenten av eddiksyre i den utleverte husholdningseddiken?

 

Utstyr

• husholdningseddik

• ellers selvvalgt, etter avtale med læreren

 

Fremgangsmåte og observasjoner

1) Skisser en plan for å finne ut av problemstillingen. Bestem deg for det utstyret du vil bruke.

2) Gjør avtale med læreren om gjennomføringen av det praktiske arbeidet før du går i gang med undersøkelsen.

 

Resultater og spørsmål

a) Skriv ned metoden du har valgt, og de observasjonene og bestemmelsene du gjorde.

b) Finn svar på problemstillingen og vis beregningene som er grunnlaget for svaret ditt.

c) Sammenlign resultatet ditt med de resultatene som andre elevgrupper fikk. Diskuter mulige feilkilder.

 

Anvendelser og sammenhenger

d) I en dagligvarehandel kan vi kjøpe eddikessens, husholdningseddik og vineddik. Undersøk hvilke forskjeller det er i eddiksyreinnhold og fremstillingsmåte av eddikene.

 

Risikovurdering

Egenskaper ved stoffene

Husholdningseddik (7 %): Vurdert ikke merkepliktig.

Selvvalgt utstyr/stoffer: Innhent nødvendig informasjon.

Spesielle tiltak

Selvvalgt utstyr må vurderes.

Avfallshåndtering

Husholdningseddik kan tømmes i vasken.