8.8 (8.7 fra 2012) Detektivoppgave: Hvilken løsning i hvilken dråpeteller?

Dette er en åpen aktivitet der hensikten er at du skal bruke kjemikunnskaper til å identifisere 8 ukjente løsninger.

 

Problemstilling

Hvilken løsning svarer til hvilket nummer?

 

Utstyr

Fellesutstyr

• bariumklorid, 0,1 M BaCl2*

• BTB-løsning

 

Utstyr for gruppen

• åtte nummererte dråpetellere*

• ca. 0,1 M-løsninger av:

–        saltsyre, HCl(aq)

–        svovelsyre, H2SO4(aq)

–        eddiksyre, CH3COOH(aq)

–        natronlut, NaOH(aq)

–        kobber(II)sulfat, CuSO4(aq)

–        natriumklorid, NaCl(aq)

–        natriumsulfat, Na2SO4(aq)

• ca. 1 M-løsning av ammoniakk, NH3(aq)

• små begre, reaksjonsbrett eller lysark

 

*Oppskriftene står på side 118–119.

 

Fremgangsmåte og observasjoner

Skisser en plan for å finne ut av problemstillingen. Noter alle undersøkelser du gjør, og resultatene du får. (Kanskje må du velge et farget underlag for å se utfellinger.)

 

Resultater og spørsmål

Presenter resultatene på en oversiktlig måte og forklar hvordan du fant ut av problemstillingen.

 

Risikovurdering

Egenskaper ved stoffene

  • 0,1 M-løsninger av BaCl2, HCl, H2SO4, CH3COOH, NaOH, NaCl, Na2SO4 og 1 M-løsning av NH3: Vurdert ikke merkepliktig.
  • 0,1 M CuSO4: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Spesielle tiltak

Rester av CuSO4-løsninger samles opp.

Avfallshåndtering

Rester av CuSO4-løsninger tømmes i resteflaske for metallioner.