Risikovurderinger kap 10

10.1 Drikkevann og bufferevne

Egenskaper ved stoffene

 • 0,1 M HCl: Vurdert ikke merkepliktig
 • Blandingsindikatorløsning: Meget brannfarlig væske og damp

Spesielle tiltak

 • Ingen

Avfallshåndtering

 • Rester av løsninger kan tømmes i vasken

 

10.2 Hvor hardt er vannet?

Egenskaper ved stoffene

 • 0,01 M EDTA: Vurdert ikke merkepliktig
 • Eriokromsvart-T-indikator/bufferløsning: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Irriterer huden. Meget giftig for liv i vann

Spesielle tiltak

 • Bruk briller

Avfallshåndtering

 • Løsningene tømmes i vasken og skylles ned med vann

 

10.3 Vann, tensider og fukteevne

Egenskaper ved stoffene

 • Ingen merkepliktige stoffer

Spesielle tiltak

 • Ingen

Avfallshåndtering

 • Løsningene kan tømmes i vasken

 

10.4 Grønnsåpe og et syntetisk tensid

Egenskaper ved stoffene

 • Zalo, 7 %-eddik, 0,1 M CaCl2, grønnsåpe: Vurdert ikke merkepliktig

Spesielle tiltak

 • Ingen

Avfallshåndtering

 • Løsningene tømmes i vasken og skylles ned med vann.