2.2 Alkalinitet i vann

Vannet i en innsjø eller en elv i et område med kalkfattig berggrunn har sannsynligvis lav alkalinitet. Det vil si at vannet inneholder få basiske ioner, og da er vannets pH lett påvirkelig av syre. Vann fra et kalkrikt område har derimot høy alkalinitet, og vannets pH endres ikke så lett.

 

Hydrogenkarbonat (HCO3) er det viktigste av de basiske ionene som danner buffersystemer i vann. HCO3 kan reagere med både syre og base, men når det gjelder vannets alkalinitet, er det evnen til å stå imot syretilsetning vi er interessert i. I aktiviteten bruker vi antall tilsatte dråper saltsyre som et mål for den relative alkaliniteten i vannprøvene.
 
Problemstilling
Hvilken vannprøve har høyest alkalinitet?
 
UTSTYR
Fellesutstyr

 

  • sjøvann, hardt vann (mineralvann), forurenset vann, kranvann

 

 
Utstyr for gruppen

 

  • indikatorløsning, pH = 4,5*
  • 0,02 M HCl i beger
  • 3–4 plastbegre, 30 mL
  • plastdråpeteller
  • målesylinder, 10 mL

 

 
* Oppskriftene står på sidene 194–198 / 195 og 198.
 
SIKKERHET

 

  • lav risiko, kan utføres i klasserommet

 

 
Fremgangsmåte og observasjoner
1) Overfør 10 mL av hver vannprøve til hver sin plastskål. Drypp tre dråper indikatorløsning i hver skål.
2) Tilsett 0,02 M HCl dråpevis til en vannprøve inntil fargen skifter fra grønn eller grålilla til rød. Noter antall dråper saltsyre som gikk med.
3) Gjenta punkt 2 for de andre vannprøvene.
 
Resultater og spørsmål
a) Ranger vannprøvene etter avtagende alkalinitet.
b) Hvilken vannprøve er det lettest å forsure?
c) Foreslå mulige årsaker til forskjellen i alkalinitet på de vannprøvene du har undersøkt.
 
Anvendelser og sammenhenger
d) Hvordan kunne du beregnet alkaliniteten i mmol HCl for 1 liter vannprøve?
e) Hvorfor øker alkaliniteten i vann som er kalket?
f) Hvorfor snakker man ikke om forsuring av saltvann (hav), bare om forsuring av ferskvann (innsjøer og elver)?