Risikovurderinger kap 2

2.1 Bufferkapasitet

Egenskaper ved stoffene

 • 0,1 M HCl, 0,1 M NaOH, metyloransjeløsning, BTB-løsning: Vurdert ikke merkepliktig.

Faremoment ved gjennomføringen

 • Ingen

Spesielle tiltak

 • Ingen

Avfallshåndtering

 • Løsninger tømmes i vasken og skylles ned med vann.


2.2 Alkalinitet i vann

Egenskaper ved stoffene

 • Indikatorløsning og 0,02 M HCl: Vurdert ikke merkepliktig.

Faremoment ved gjennomføringen

 • Ingen

Spesielle tiltak

 • Ingen

Avfallshåndtering

 • Løsninger tømmes i vasken og skylles ned med vann.


2.3 Bufferevnen hos NYCO fruktsalt

Egenskaper ved stoffene

 • 1,0 M HCl, NYCO: Vurdert ikke merkepliktig

Faremoment ved gjennomføringen

 • Ingen

Spesielle tiltak

 • Ingen

Avfallshåndtering

 • Løsninger tømmes i vasken og skylles ned med vann.