3.1 Oksidasjon av kobber

Kobber er et ganske holdbart metall, men det oksideres av oksygenet i luften og danner svart kobber(II)oksid. En ren kobberplate som står i luft, blir derfor langsomt svart, og reaksjonen stopper når platen har fått et belegg. Men hvis kobberet er i pulverform (stor overflate) og varmes opp, går reaksjonen fort og fullstendig.

 

 
Problemstilling
Hva er utbytteprosenten ved oksidasjon av kobberpulver i luft?
 
UTSTYR
Fellesutstyr
·         kobberpulver, Cu(s)
·         vekter
 
Utstyr for gruppen
·         porselensskål
·         spatel
·         gasserbrenner, fyrstikker
·         stativ (triangel)
·         digeltang
 
SIKKERHET
·         bruk briller
·         vær oppmerksom på varmt utstyr
 
Fremgangsmåte og observasjoner
1) Vei porselensskålen og noter massen.
2) Ta ca. 3 g kobberpulver i skålen og vei skål med pulver nøyaktig. Noter massen.
3) Varm skålen med kobberpulveret til innholdet er helt svart.
4) Avkjøl og vei skålen med innhold. Noter massen.
 
Resultater og spørsmål
a)   Skriv balansert ligning med tilstandssymboler for reaksjonen mellom kobber og oksygen.
b) Regn ut hvor mye kobber(II)oksid som er dannet.
c)   Beregn utbyttet av kobber(II)oksid i prosent.