3.2 En spontan redoksreaksjon

I denne aktiviteten skal du observere hva som skjer i en redoksreaksjon, og bli vant med å skrive halvreaksjoner og redokspar. Du skal studere reaksjonen mellom kobber(II)sulfat og jern (stålull).

 

 
Problemstilling
Hvordan vil du beskrive og tolke redoksreaksjonen?
 
UTSTYR
Utstyr for gruppen

 

  • 0,2 M CuSO4* i eppendorfrør
  • liten dott stålull uten såpe

 

 
*Oppskriften står på side 194.
 
SIKKERHET

 

  • lav risiko, kan utføres i klasserommet

 

 
Fremgangsmåte og observasjoner
1) Beskriv stoffene du har fått utlevert.
2) Åpn lokket på eppendorfrøret og dytt stålulldotten ned i løsningen. Sett på lokket igjen.
3) Observer det som skjer etter hvert, og noter det du observerer.
 
Resultater og spørsmål
a) Hvilke observasjoner tyder på at det har skjedd en reaksjon?
b) Skriv halvreaksjonene for reduksjonen og for oksidasjonen. Skriv netto ioneligning med tilstandssymboler for redoksreaksjonen.
c) Hvilke redokspar inngår i reaksjonen?
d) I tabellen på side 55/60 i grunnboken er begge redoksparene oppført som reduksjoner, men bare en avhalvreaksjonene er en reduksjon i vår redoksreaksjon. Hvor i tabellen står den halvreaksjonen som er en reduksjon når det skjer en spontan reaksjon – er det over eller under den andre halvreaksjonen?