4.4 Analyse av ukjente salter

I denne aktiviteten skal du utføre en kvalitativ analyse av et ukjent salt eller av en saltblanding. Du skal analysere slik det er beskrevet med forprøver (aktivitet 4.1), for anioner (aktivitet 4.2) og for kationer (aktivitet 4.3). Jo flere ukjente salter eller saltblandinger du får tid til å analysere, desto sikrere blir du. Det er viktig å samle og notere alle observasjonene underveis fra forprøvene, anionanalysen og kationanalysen. Bruk gjerne et rapportskjema som det på side 50/48.

 

Når du analyserer på ukjente ioner, er du som en detektiv som vurderer hvilke mulige spor det er lurest å følge i detalj uten å miste oversikten.
 
Problemstilling
Hvilke anioner og kationer inneholder en ukjent prøve, og hvilket enkeltsalt eller hvilken saltblanding består prøven av?
 
UTSTYR
Fellesutstyr
til flammeprøver (i avtrekk):

 

  • 6 M HCl
  • koboltglass
  • gassbrenner, fyrstikker

 

 
nitrattest til anionanalyse (i avtrekk):

 

  • konsentrert H2SO4
  • FeSO4 · 7H2O(s), jern(II)sulfat-heptahydrat

 

reagens for kationanlyse:
  • mettet Na2S(aq)*
til supplerende tester:

 

  • KMnO4(aq)*, svovelsur kaliumpermanganatløsning
  • mikrosentrifuge

 

 
Utstyr for gruppen
5 reagenser for anionanalyse* (se aktivitet 4.2)
12 reagenser for kationanalyse* (se aktivitet 4.3)
til forprøver* (se aktivitet 4.1)
analyseutstyr (se aktivitet 4.1)
 
* Oppskriftene står på sidene 194–198 / 194–199. Se også oversikten på sidene 200–201.
 
 
Fremgangsmåte og observasjoner
1) Utfør forprøvene på det ukjente saltet slik de er beskrevet i aktivitet 4.1. Hvilke slutninger trekker du av forprøvene med hensyn til innhold av anion(er) og/eller kation(er) i prøven?
2) Utfør testene for anionene slik de er beskrevet i aktivitet 4.2. Hvilke(t) anion har du nå påvist?
3) Utfør testene for de kationene som du ut fra forprøvene antar er til stede i den ukjente prøven. Vurder om du trenger å teste på flere kationer. Hvilke(t) kation har du nå påvist?
 
Resultater og spørsmål
Fyll ut et rapportskjema (se side 50) for hver analyse.