8.3 Enzymet pepsin og pH

Noen enzymer virker optimalt innenfor et begrenset pH-område. Pepsin er et slikt enzym. Det virker i magesekken der det surt, og katalyserer omdanningen av proteiner til mindre peptider. I tynntarmen blir proteinene og de mindre peptidene spaltet videre av andre enzymer (trypsin og kymotrypsin) til de enkelte aminosyrene.

I denne aktiviteten skal du studere hvordan enzymet pepsin ved forskjellig pH-verdier kan virke på nedbrytningen av proteiner i eggehvite. Vi studerer reaksjonsfarten ut fra hvor mye eggehvite som blir nedbrutt etter noen dager, og oppgir dette som: alt, mye, noe, lite eller ikke noe.

Problemstilling

Hvilken pH er optimal for nedbrytningen av kokt eggehvite?

Utstyr

Utstyr for gruppen

•   kokt eggehvite

•   10 % pepsinløsning

•   2 M HCl*

•   8 vanlige reagensglass med korker

•   reagensglasstativ

•   kniv

•   pH-strimler

•   filtrerpapir

* Oppskriften står på side 194.

Fremgangsmåte og observasjoner

1) Bruk åtte reagensglass og lag forskjellige løsninger slik tabellen viser.

2) Mål pH i løsningene og noter den i tabellen.

3) Skjær til åtte like store terninger av kokt eggehvite og legg en bit i hvert sitt reagensglass. Sett propper i glassene og la dem stå ved romtemperatur i 2–4 dager.

4) Studer innholdet i glassene og gjør deg opp en mening om hvor mye eggehvite som er brutt ned i hvert glass. Noter nedbrytningsgraden i tabellen som: alt, mye, noe, lite, ikke noe.

 

Reagensglass nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

Pepsin 10 %

2 mL

2 mL

2 mL

2 mL

––

––

––

––

2 M HCI

2 mL

0,2 mL

1 dråpe

––

2 mL

0,2 mL

1 dråpe

––

Vann

––

––

––

2 mL

––

2 mL

2 mL

2 mL

Eggehvite

1 bit

1 bit

1 bit

1 bit

1 bit

1 bit

1 bit

1 bit

pH (ca.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad av nedbrytning av eggehvite

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultater og spørsmål

a) Se på den nederste kurven på side 169/178 i grunnboken. Hva beskriver den? Hvordan samsvarer dine resultater med kurven?

b) Pepsin er et gammelt navn på protease-enzymet i magesekken. Navnet stammer frapepsis (gr.) og betyr koking eller fordøyelse. Hvilke stoffer virker enzymer av proteasetypen på?

 

Anvendelser og sammenhenger

c) Pepsin hydrolyserer bare peptidbindinger der aromatiske aminosyrer er bundet til andre aminosyrer i proteinet. Resultatet av hydrolysen blir mindre biter som kalles peptider. Hvilke atomer inngår i en peptidbinding? Finn av tabellen på side 157/167 i grunnboken hvilke aminosyrer som er aromatiske.

d) Hva kan du si om løseligheten av proteinene i eggehviten og løseligheten av de mindre peptidene som blir dannet etter nedbrytningen?

 

RISIKOVURDERING

Egenskaper ved stoffene

•   10 % pepsinløsning og 2 M HCl: Vurdert ikke merkepliktig.

Faremoment ved gjennomføringen

Ingen

Spesielle tiltak

Ingen

Avfallshåndtering

Løsningene kan tømmes i vasken.