8.4 Klorofyll

Klorofyll finnes i klorofyllkornene i grønne plantedeler. I klorofyllmolekylet er magnesium(II) bundet til fire nitrogenatomer i et kompleksion. Se figuren nedenfor. Magnesiumkomplekset er ikke særlig stabilt, og magnesium(II) i klorofyll kan byttes ut med andre kationer. Da vil grønnfargen endre seg. I denne aktiviteten skal du studere noen tilfeller der magnesium(II) i klorofyll blir byttet ut med andre kationer.

Du skal også se på fluorescensen fra klorofyll. I grønne blader blir energien fra sollyset absorbert av klorofyll i kloroplastene. De eksiterte klorofyllmolekylene overfører energien videre til proteiner i elektrontransportkjeden, som en del av fotosyntesen. I en klorofyll-løsning er derimot kloroplastene ødelagt. Når vi belyser en slik løsning, vil klorofyllmolekylene absorbere energi fra lyset på samme måte som i bladene, men de eksiterte klorofyllmolekylene kan ikke overføre energien videre. Energien sendes derfor ut igjen som lys. Dette fenomenet kalles fluorescens.

Problemstillinger

•    Hvordan blir grønnfargen hos grønnsaker som kokes, påvirket av pH?

•    Hvordan blir grønnfargen fra klorofyll påvirket av kobber(II)ioner?

•    Hvilke observasjoner er tegn på fluorescens fra klorofyll?

 

UTSTYR

Fellesutstyr

•   snittet rucola eller andre grønne planter

•   klorofyll-løsning fra kruspersille*

•   lyskilde med sterkt lys (f.eks. en halogenspot)

•   7 % eddik

•   natron (NaHCO3)

•   kobber(II)sulfatløsning, 0,5 M CuSO4*

Utstyr for gruppen

•   gassbrenner

•   fyrstikker

•   6 reagensglass

•   reagensglasstativ

•   treklype

•   dråpetellere

•   spatel

* Oppskriftene står på sidene 194 og 198.

Fremgangsmåte og observasjoner

1)  Nummerer 5 reagensglass. Ha litt snittet grønnsak og noen mL vann i hvert av dem. Tilsett noen dråper eddik i reagensglass 1, en spatelspiss natron i 2, én dråpe kobber(II)sulfatløsning i 3 og i 4, og ingen tilsetning til reagensglass 5.

2)  Kok opp ett og ett reagensglass med gassbrenneren og la innholdet småkoke ca. ett minutt før du setter det i stativet.

3)  Tilsett noen dråper eddik i reagensglass 4, kok opp igjen og sett det tilbake i stativet.

4)  Fyll et lite reagensglass med klorofyll-løsning. Hold røret opp mot lyset og noter deg fargen. Belys reagensglasset med en lyskilde med hvitt lys, og se på det fra samme side som lyskilden. Observer og noter.

 

Reagensglass nr.

1 (eddik, sur)

2 (natron, basisk)

3 (Cu2+)

4 (Cu2+, sur)

5 (vann)

Farge i vann

 

 

 

 

 

Farge etter tilsetningen

 

 

 

 

 

Farge etter oppkok

 

 

 

 

 

Farge etter 5 min.

 

 

 

 

 

 

Resultater og spørsmål

a)  Hvordan blir fargen på klorofyllet i en grønnsak som kokes påvirket av pH?

b)  Hvilket kation bytter ut magnesium(II)ionet i en sur løsning?

c)  Når kobber(II)ioner tilsettes vannet som grønnsaken kokes i, dannes klorofyll-kobber-kompleks. Hvor holdbart er klorofyll-kobber-komplekset i forhold til vanlig klorofyll?

d)  Reagensglass 5 er en blindprøve. Hva er hensikten med denne prøven?

e)  Beskriv observasjonen som er tegn på at klorofyll fluorescerer.

 

Anvendelser og sammenhenger

f)   Hvordan kan du ved matlaging sikre deg at kokte grønne grønnsaker holder seg fine og grønne?

g)  Finn ut hvilke E-stoffer som benyttes i næringsmidler for å gi dem grønnfarge.

 

RISIKOVURDERING

Egenskaper ved stoffene

•   Løsning av klorofyll fra kruspersille: Meget brannfarlig væske og damp.

•   7 %-eddik og NaHCO3(s): Vurdert ikke merkepliktig.

•   0,5 M CuSO4: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Faremoment ved gjennomføringen

Åpen flamme (gassbrenner). Fare for støtkoking.

Spesielle tiltak

Unngå løst hår og løse klær. Reagensglass holdes på skrå for å hindre støtkoking. Bruk briller. Ikke ta på varmt glass.

Avfallshåndtering

Løsningene kan tømmes i vasken.