Risikovurderinger kap 9

9.1 Spenningsrekke og reduksjonspotensialer

Egenskaper ved stoffene

 • 0,1 M FeSO4, 1 M HCl og saltbro-agarløsning: Vurdert ikke merkepliktig.
 • 0,1 M CuSO4: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • 0,1 M ZnSO4: Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • 0,1 M AgNO3: Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • 0,1 M Pb(NO3)2: Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader. Meget giftig, med langtidsvirkning,
  for liv i vann.

Faremoment ved gjennomføringen

 • Ingen

Spesielle tiltak

 • Unngå å ta på stoffene.
 • Hvis du får noe på hendene, vasker du med såpe og vann. 

Avfallshåndtering

 • Løsninger av Pb(NO3)2 tømmes i resteflaske for blyioner.
 • Løsninger av FeSO4, CuSO4, AgNO3 og ZnSO4 tømmes i resteflaske for metallioner.

 

9.2 Elektrolyse av natriumjodidløsning

Egenskaper ved stoffene

 • 1 M NaI og fenolftaleinløsning: Vurdert ikke merkepliktig.

Faremoment ved gjennomføringen

 • Ingen

Spesielle tiltak

 • Ingen

Avfallshåndtering

 • Løsningene tømmes i vasken.

 

9.3 Undersøkelse av korrosjon med «rustindikator»

Egenskaper ved stoffene

 • rustindikator: Vurdert ikke merkepliktig.

Faremoment ved gjennomføringen

 • Ingen

Spesielle tiltak

 • Ingen

Avfallshåndtering

 • Løsningene tømmes i vasken.

 

9.4 Knallgass

Egenskaper ved stoffene

 • 1 M Na2SO4: Vurdert ikke merkepliktig.

Faremoment ved gjennomføringen

 • Åpen flamme.

Spesielle tiltak

 • Unngå løst hår og løse klær. 

Avfallshåndtering

 • Løsninger tømmes i vasken og skylles ned med vann.

 

9.5  Fra elektrolysecelle til oppladbart batteri

Egenskaper ved stoffene

 • 10 % Na2SO4: Vurdert ikke merkepliktig

Faremoment ved gjennomføringen

 • Åpen flamme (gassbrenner).

Spesielle tiltak

 • Unngå løst hår og løse klær. 

Avfallshåndtering

 • Natriumsulfatløsninger tømmes i vasken og skylles ned
  med vann.