Lyder kapittel 3

  • 3.1 Ulike typer kjemiske bindinger 2:00
  • 3.2 Metallbinding og egenskaper til metaller 4:13
  • 3.3 Ionebinding og egenskaper til salter 6:13
  • 3.4 Kovalent binding i molekyler 11:15
  • 3.5 Svake bindinger mellom molekyler 6:04
  • 3.6 Egenskaper til stoffer som er bygget opp av molekyler 2:23
  • 3.7 Oppbygning og egenskaper til nettverksstoffer 4:29
  • 3.8 Oppsummering om bindinger og egenskaper 0:41
  • 3.9 Sammendrag Kap. 3 2:33