Lyder kapittel 9

 • 9.1 Organisk kjemi 6:49
 • 9.2 Hydrokarboner 18:13
 • 9.3 Navn på forbindelser med en funksjonell gruppe 2:15
 • 9.4 Halogenerte alkaner 3:00
 • 9.5 Alkoholer 9:16
 • 9.6 Aldehyder 4:46
 • 9.7 Ketoner 3:16
 • 9.8 Karboksylsyrer 7:10
 • 9.9 Estere 4:24
 • 9.10 Etere 2:46
 • 9.11 Aminer 1:59
 • 9.12 Forbindelser med flere forskjellige funksjonelle grupper 2:16
 • 9.13 Isomeri - en oversikt 6:06
 • 9.14 Aromatiske forbindelser 10:12
 • 9.15 Stoffgrupper - en oversikt 1:18
 • 9.16 Sammendrag 3:14