Hvorfor studere kjemi?

01.08.2016

Ved inngangen til det 21. århundre står menneskeheten overfor en rekke store utfordringer: tilgang på energi, utvikling av nye medisiner mot resistente bakterier, sikring av drikkevannsressurser, klimaproblematikk osv. Felles for disse utfordringene er at det trengs kompetanse i kjemi for å løse dem. En utdanning i kjemi er spennende, samfunnsrelevant og nyttig, og du får jobb. Samtidig er kjemien et fag der du får dyrket kreativiteten din og har det morsomt mens du gjør det. Kan du ønske mer?

Nettressurser