Mange brukere opplever dessverre feil med Feidepålogging. Dette skyldes endringer i Feidekatalogen hos skoleeier, og må løses hos ansvarlig i kommune eller fylke.

Arkiv

12.11.2017 Kosmisk alkymi
24.09.2016 Økologisk mat