1 Forskning i kjemi

Som et resultat av forskning fremstilles stadig nye stoffer, og kjente stoffer fremstilles på nye måter. Dette er ikke bare et spørsmål om kunnskap og teknologi, men også om etikk og økonomi. Kjemikere ønsker å fremstille nye stoffer som er bedre tilpasset bruken, og som erstatter stoffer som belaster miljøet.

Dette kapittelet handler om hva forskning og etikk er. Vi omtaler «den vitenskapelige metoden» og også juks i forskningen.

Introfilm Uten vitenskapen blir framtiden sykt chill!