2 Formler og navn på uorganiske forbindelser

Kjemi handler om stoffer, og stoffene bør ha entydige navn. I dette kapitlet skal vi vise hvordan du kan sette navn på de enkleste uorganiske forbindelsene ved hjelp av regler som gjelder internasjonalt. Hovedregelen er at navnet følger av formelen, og at formelen ofte kan utledes fra periodesystemet.

Introfilm Daniel Radcliffe sings "The Elements"