3 Bindinger, oppbygning og egenskaper

Det er elektriske tiltrekningskrefter eller såkalte bindinger som holder atomer, ioner og molekyler sammen i grunnstoffer og kjemiske forbindelser. Periodesystemet er selve nøkkelen til å forstå hvilke bindinger som dannes.

Når nye materialer og legemidler skal utvikles, kreves det detaljert kunnskap om stoffenes oppbygning og bindingene i stoffene. Gjennom eksempler skal vi vise denne sammenhengen mellom oppbygning, bindingsforhold og egenskaper. 

Introfilm Et salt som løses i vann