4 Stoffmengde og konsentrasjon

Mengden av et stoff kan måles i gram eller milliliter. Måleenheten velger vi etter hva som er mest praktisk. Stoffmengde er et presist begrep og den måles i mol. Enheten mol er slik at hvis stoffmengden av to forskjellige stoffer er gitt i like mange mol så inneholder de like mange partikler. Det er en praktisk enhet i kjemi fordi stoffer reagerer partikkel for partikkel.

Vi skal også gjøre beregninger med mol for å finne ut hvor mye stoff vi trenger for å lage løsninger med en spesiell konsentrasjon. I kapittel 5 skal vi gjøre beregninger med mol for å finne ut hvor mye stoff som trengs eller hvor mye stoff som kan dannes i en kjemisk reaksjon.

 

Videoene er uten lyd.

Introfilm Stoffmengde