5 Stoffer reagerer

I dette kapittelet viser vi noen typiske kjennetegn på at det skjer kjemiske reaksjoner med stoffene på laboratoriet, og vi forklarer hva som skjer i reaksjonene på mikronivå.

Ut fra formler for utgangsstoffene og produktene i en reaksjon viser vi hvordan en kjemisk ligning kan balanseres. Deretter bruker vi den balanserte ligningen til å regne ut for eksempel hvor mye stoff som dannes i en reaksjon. Igjen går vi veien om mol.
 
Videoene er uten lyd.
 

Introfilm Kobbermetall og oksygengass