6 Varme, uorden og spontanitet

I kjemien er vi ikke bare opptatt av hvordan stoffer reagerer og gir nye stoffer. Vi er også opptatt av de energiforandringene som skjer. Energiforandring i en kjemisk reaksjon, kan vi observere ved at temperaturen i reaksjonsblandingen stiger eller synker.

Det finnes mange former for energi, og i dette kapittelet skal vi særlig se på sammenhengen mellom kjemisk energi og varme. Vi skal også forklare hvorfor noen stoffer reagerer med hverandre, mens andre ikke gjør det.
 
Videoene er uten lyd.

Introfilm Entropi