6 Varme, uorden og spontanitet

I kjemien er vi ikke bare opptatt av hvordan stoffer reagerer og gir nye stoffer. Vi er også opptatt av de energiforandringene som skjer. Energiforandring i en kjemisk reaksjon, kan vi observere ved at temperaturen i reaksjonsblandingen stiger eller synker.

Det finnes mange former for energi, og i dette kapittelet skal vi særlig se på sammenhengen mellom kjemisk energi og varme. Vi skal også forklare hvorfor noen stoffer reagerer med hverandre, mens andre ikke gjør det.

Introfilm Entropi