7 Reaksjonsfart og likevekt

Heldigvis er det slik at ikke alle reaksjoner går like raskt, og at vi må gi noen reaksjoner en «dytt» for at de skal gå videre av seg selv. Tenk deg hvis en forråtningsreaksjon skulle skje like raskt som en eksplosjon, og hvis stearinlys begynte å brenne av seg selv.

Dette kapittelet handler om farten på kjemiske reaksjoner og om reaksjoner som kan gå begge veier. I slutten av kapittelet kan du også leser mer om oppløsning og felling av salter.

Introfilm Kjemiske reaksjoner