8 Syrer og baser

Syrer og baser blir brukt både i dagliglivet og på laboratoriet. Det er syre i alt som smaker surt og baser er stoffer som kan fjerne den sure smaken. Eddiksyre er kjent fra oldtiden, men først når vi vet hva som skjer på mikronivå, kan vi forstå hva som foregår når en syre og en base reagerer. Aktøren er et H+-ion – verdens minste ion.

I dette kapittelet skal vi se nærmere på hva vi i dag mener med syrer og baser. Dessuten skal vi lære mer om pH og bruke titrering som metode for å bestemme konsentrasjonen i en sur eller en basisk løsning.

Introfilm Karbonsyre

Av: Svein Tveit, Universitetet i Oslo